Στο Κέντρο Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας «Υάκινθος» λειτουργούν εξειδικευμένα τμήματα θεραπείες που προσφέρουν υπηρεσίες αποκατάστασης σε ασθενείς με κινητικά και γνωσιακά προβλήματα αλλά και μυοσκελετικές παθήσεις οξέως και χρόνιου πόνου. 

Το πρόγραμμα αποκατάστασης είναι ημερήσιο και ολιστικό καθώς περιλαμβάνει το σύνολο των απαραιτήτων ακτινοδιαγνωστικών και μικροβιολογικών εξετάσεων, κλινική έκταση και εξατομικευμένη συντηρητική θεραπεία από την επιστημονική ομάδα που παρακολουθεί τον ασθενή. Και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας είμαστε κοντά στον ασθενή, παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για όσο καιρό χρειαστεί.

Ακολουθούν αναλυτικά οι υπηρεσίες που προσφέρονται στα τμήματα θεραπείας μας: