Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί καινοτόμα προϊόντα εξοπλισμού και τεχνικές αποκατάστασης για ασθενείς που έχουν υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλες νευρολογικές παθήσεις που προσβάλουν το άνω άκρο.  Στο Κέντρο Αποκατάστασης Υάκινθος χρησιμοποιούμε τις εξελιγμένες αυτές τεχνικές και με τη βοήθεια της ρομποτικής τεχνολογίας αποκατάστασης, επιτυγχάνουμε ταχύτερη αποθεραπεία αλλά και πολύ υψηλότερα επίπεδα ανεξαρτησίας για τον ασθενή. 

Ρομποτικά συστήματα: η τεχνολογία στην υπηρεσία της αποκατάστασης

Τα ρομποτικά συστήματα είναι καινοτόμες θεραπείες με τεχνολογία αιχμής και αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για γρήγορη και δυναμική αποκατάσταση. Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός νευρο-αποκατάστασης μάς παρέχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσουμε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου και να εκπαιδεύσουμε τις λειτουργικές κινήσεις του χεριού με πολλές επαναλήψεις και τη μεγίστη δυνατή ακρίβεια. Με αυτόν τον τρόπο κινητοποιούνται οι μηχανισμοί της νευροπλαστικότητας του εγκεφάλου, συμβάλλοντας στη λειτουργική αναδιοργάνωσή του.

Το ρομποτικό σύστημα άνω άκρου συνιστά μια ιδιαίτερα πρωτοποριακή και αποδοτική μέθοδο για την επανεκπαίδευση των κινήσεων του χεριού. Εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της αποκατάστασης, τόσο στη χρόνια όσο και στην πρώιμη φάση στην οποία η χρήση του είναι καθοριστική για την πρόοδο της θεραπείας. Προσφέρει πλήρη διαβάθμιση στη συμμετοχή του ασθενούς από παθητική κίνηση μέχρι κινήσεις υπό αντίσταση. Η δυνατότητα να επιτυγχάνει εκατοντάδες επαναλήψεις - συνδυασμό λειτουργικών κινήσεων με ακρίβεια - σε μικρό χρονικό διάστημα - καθιστά το ρομποτικό σύστημα ιδανικό για την αποκατάσταση του άνω άκρου, πετυχαίνοντας 500 - 600 επαναλήψεις την ώρα, έναντι των 30 - 40 επαναλήψεων της συμβατικής θεραπείας.

Η νευρο-αποκατάσταση με ρομποτικά συστήματα δεν είναι μόνο αποτελεσματική  αλλά και απόλυτα ασφαλής μέθοδος που μας δίνει τη δυνατότητα να τροποποιούμε παραμέτρους και να δημιουργούμε εξατομικευμένα προγράμματα για κάθε ασθενή, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του, καθώς γίνεται καταγραφή της επίδοσης και της εξέλιξης της βελτίωσης των κινήσεων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι πολλά και σημαντικά. Συνοπτικά η χρήση ρομποτικών συστημάτων:

  • Μειώνει το χρόνο αποκατάστασης
  • Διατηρεί την ακρίβεια στην κίνηση, βασικό στοιχείο της αποκατάστασης
  • Επιτυγχάνει εκατοντάδες επαναλαμβανομένων κινήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα
  • Ελαττώνει τον πόνο του ημιπληγικού άνω άκρου
  • Ελαττώνει τη σπαστικότατα 
  • Εξατομικευμένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε ασθενή