Όχι, ασθενείς με πρόσφατο κάταγμα σπονδυλικής στήλης, εγκυμονούσες, με σπονδυλολίσθηση, με σοβαρή οστεοπόρωση και με λοίμωξη μεσοσπονδύλιου δίσκου αποκλείονται από τη θεραπεία με το σύστημα Decompression Therapy.