Ο όρος “back school”, αναφέρεται σε ένα επίσημο πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και φροντίδας της σπονδυλικής στήλης, που προσφέρεται σε μικρές ομάδες ανθρώπων ή ακόμα και σε ατομικό επίπεδο. Αποτελείται από εκπαίδευση όσον αφορά στην εργονομία, ασκήσεις ενδυνάμωσης, σταθεροποίησης, χαλάρωσης, διατάσεις καθώς και θεραπευτικούς χειρισμούς εάν κριθεί απαραίτητο. Παρέχει εκπαίδευση και πληροφορίες για τη σπονδυλική στήλη, για το πρόβλημα υγείας που απασχολεί τον σύγχρονο άνθρωπο σε ατομικό επίπεδο καθώς και ένα ολοκληρωμένο  και εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας και αποκατάστασης. Συμβάλλει στη μείωση του πόνου και συνεπώς στη βελτίωση των λειτουργικών ικανοτήτων του πάσχοντα.