Ανάλογα με το πάσχoν μεσοσπονδύλιο διάστημα εισέρχονται στο λογισμικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή οι παράμετροι που καθορίζουν τη δύναμη αποσυμπίεσης και τη διάρκεια της θεραπείας. Ο χρόνος της θεραπείας είναι περίπου μισή ώρα ανά συνεδρία και κυμαίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της βλάβης και τα κλινικά σημεία του ασθενούς. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα του συστήματος Decompression Therapy αξιολογείται και κατά τη διάρκεια αλλά κυρίως 10-15 μέρες μετά το πέρας των συνεδριών.

Η θεραπεία συνδυάζεται με εφαρμογή φυσικών μέσων όπως υπέρηχοι, TENS, Laser, μαγνητικά πεδία και ολοκληρώνεται με το πρόγραμμα “Back School”.