Η βαροποδομετρία ως εργαλείο διάγνωσης και αντικειμενικής αξιολόγησης της στάσης και της ισορροπίας σε ασθενείς που πάσχουν από νευρολογικές παθήσεις.

Το πρόβλημα

Υπάρχουν πολλοί ασθενείς οι οποίοι βελτιώθηκαν μετά από ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και έχουν τη δυνατότητα να βαδίσουν χωρίς βοηθητικά μέσα όπως κηδεμόνα στο πόδι ή βακτηρία – μπαστούνι, ωστόσο το βάδισμά τους δεν είναι σταθερό και ο κίνδυνος πτώσης υψηλός.

Στις περιπτώσεις αυτές είναι δύσκολο να ακολουθήσουμε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα αποκατάστασης χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τα αίτια του προβλήματος.

 

 

Τη λύση μας την παρέχει η βαροποδομετρία, μια εξέταση που μετρά με υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία την κατανομή των φορτίων στα πέλματα τόσο κατά τη διάρκεια της όρθιας στάσης όσο και κατά τη βάδιση.

Κατά την εξέταση παρατηρούμε το κέντρο του πέλματος, τα επιμέρους κέντρα πίεσης στο πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του πέλματος, τη γωνία που σχηματίζουν καθώς και χρωματική απεικόνιση των φορτίων που ασκούνται. Προσδιορίζεται επίσης το κέντρο πίεσης μεταξύ των πελμάτων και ο συγχρονισμός τους.

 

 

Στην περίπτωση του κ. Γιάννη η εξέταση δείχνει ότι ενώ η κατανομή των φορτίων στα δύο πέλματα δεν είναι ιδιαίτερα ασύμμετρη υπάρχει σημαντική διαφορά στο συγχρονισμό της δραστηριότητας ανάμεσα στα δύο πέλματα.

 

Η αιτία αστάθειας του ασθενή είναι πλέον εμφανής με τη μορφή διαγράμματος και μπορούμε πλέον να σχεδιάσουμε αποτελεσματικό πρόγραμμα αποκατάστασης για τον κ. Γιάννη.

 

Μετά από 15 συνεδρίες αποκατάστασης διαπιστώσαμε στην επαναξιολόγηση με το βαροποδόμετρο τη σημαντική βελτίωση και αποκατάσταση του συγχρονισμού των δύο πελμάτων, τη σταθερότητα του ασθενή στη βάδιση αλλά και το ότι ο ίδιος αισθάνεται πλέον ασφαλής χωρίς να κινδυνεύει να πέσει.